tiistai 13. helmikuuta 2018

Ođđa bargi AIDA-prošeavttas / Uusi työntekijä AIDA-projektissa
Mun lean áhku bealde Mihkku Helena Sámmola Sunná. Áddjá bealde Gová Nikko Lásse Nils-Heaihka Sámmola Sunná. Suomagillii mu namma lea Sunna Valkeapää. Mu eadni beal sohka lea gárjilaš ja dien perspektiivvas mun lean massán iežan eatnigiela. Áhči giela gal lean máhtán álo.

Lean gal bajásšaddan Anára márkanis, muhto mun láven muitalit milloseabbot gos mu váibmu lea eret. Dat lea eret dan luonddubirrasis gos mu áhčči váhnemat leat eret ja dat lea maid doppe eret gos eadni váhnemat leat eret. Giehtaruohttasis Robičoalmmis, Anárjotleagis Guolnnás, Davve-Gárjilis Suojärvis ja Lulle-Gárjilis Viipuris. Dáid áiggiid mun orun Tirros, lahka Muddusjávrri.

Vássán jagi áigge mun lean bargan Gákte365 prošeavttain, sihke duojárin ja performansadáiddárin. Diibmá mun stuđeren iežan dánsalihkástat terapevttalaš vugiid bagadallin. Lean maiddai dánsapedagoga, duojár ja boađi boađi gárvvis dáiddaoahpaheaddji.

AIDA-prošeavttas mun barggan prošeaktabargin. Bargui gullá deaivvadeamit duojáriiguin, sin jearahallan ja sin arkiivamateriálaid vuostáiváldin ja furken.

AIDA-prošeakta addá buori vejolašvuođa midjiide furket dehálaš árbedieđu dudjoma birra, eandalihke boahttebuovllaid váras. Muhto eanemus mun lean ilus das ahte dát prošeakta lea boktán buori sagastallama ja guorahallama ovdamearkka dihte etihkas. Danin go dakkár prošeavttat eai leat leamaš ovdal. Mii beassat smiehtat mainja lágiin Sámi arkiiva lea oktavuođas duojáriidda, makkár rolla Riikaarkiivvas ja Sámi arkiivvas lea Sámi álbmoga ektui ja mot mii gieđahallat ja juohkit duojáriid arkiivvaid? Stuorimus gažaldat mii lea jorrán lea: Gii oamasta árbedieđu?

---

Inarin ja Utsjoen ihmisille esittelen itseni nimellä: Mihkku Helena Sámmola Sunná. Käsivarren ihmisille ja siitä länteen esittelen itseni nimellä: Gová Nikko Lásse Nils-Heaihka Sámmola Sunná. Sillä tavalla olen esitellyt isäni ja hänen puolen suvun. Suomenkieliseltä nimeltäni olen Sunna Valkeapää.

Äiti ja hänen puolen suku on karjalaisia ja itse olen siitä perspektiivistä äidinkieleni menettänyt karjalainen.

Vaikka olen viettänyt lapsuuteni Inarissa, sydämestäni olen ennemmin kotoisin sieltä mistä áhkku ja áddjá tai mummo ja vaari ovat kotoisin. Käsivarresta Ropinperältä, Inarinjoelta Guolnasta, Pohjois-Karjalasta Suojärveltä ja Etelä-Karjalasta Viipurista.

Viime vuoden olen toiminut enimmäkseen performanssitaiteilijana ja duojárina Gákti365 -projektini kanssa. Samalla opiskelin itseni tanssiliiketerapeuttisten menetelmien ohjaajaksi, tanssipedagogin opintojen jälkeen. Aikaisemmilta opinnoiltani olen tosiaan duojár ja viittä vaille valmis kuvataidekasvattaja. 

AIDA-hankkeessa minä toimin projektityöntekijänä. Työn kuvaani kuuluu duojareiden kanssa kohtaamiset, heidän haastattelut ja mahdollisten arkistomateriaalien vastaanottaminen ja arkistointi.
AIDA-hanke on mielestäni hyvä hanke, koska se antaa mahdollisuuden meille tallentaa tärkeää perinnetietoa käsityökulttuuristamme tulevia sukupolvia ajatellen. Erityisen iloinen olen hankkeen aiheuttamasta keskustelusta, koska tällaista hanketta ei aikaisemmin ole ollut, niinpä joudumme pohtimaan tärkeitä kysymyksiä muun muassa eettisyyteen liittyen. Miten Saamelaisarkisto on yhteydessä duojareihin, millainen rooli Kansallisarkistolla ja Saamelaisarkistolla on saamelaiseen yhteisöön nähden ja kuinka duojareiden tuottamaa, perimää ja siirtämää perimätietoa käsitellään ja jaetaan? Erityisen pinnalla oleva kysymys on ollut: Kuka perimätiedon omistaa?
 


perjantai 19. tammikuuta 2018

Duodje- ja digitála muitalusat -course was organized by AIDA- project in Sámi University of Applied SciencesStudents on the Duodje- ja digitála muitalusat (Duodji craft and Digital Narratives) -course have learned how to use museums and archives as a part of their duodji-process. They also learn how to make their duodji visually attractive and effectiveness of narrative in duodji. Practical design and way to craft are important, when learning how to make duodji.


Oahppu lea oassin Interreg AIDA-prošeavttas (Arctic Indigenous Design Archives), masa Sámi allaskuvla, Ájtte musea ja Sámi arkiiva Anáris leat searvan. Duodje- ja digitála muitalusat oahpus studeanttat ohppet geavahit dávvirvuorkkáid ja eará vuorkkáid vuođđun iežaset duddjomis. 

Studeanttat ohppet, mo sáhttá sin duodji lea visuálalaččat geasuheaddji ja mo sin duojis lea beaktilis muitalus.
Praktihkalaš duddjon ja hábmenoassi deattuhuvvo, go galgá hárjehallat duddjot ja ráhkadit muitalusa. Oahpus

Maja Dunfjerld, Jorunn Veiteberg, Gunvor Guttorm,
Randi Marainen and Sonya Kelliher Combs

Katarina Pirak Sikku har donerat sitt arkiv till projektet AIDA

Konstnären Katarina Pirak Sikku har nu donerat sitt arkiv till projektet AIDA och vi är tacksamma för donationen. Under Jokkmokks marknad 1-3 Februari 2018 kommer ett urval ur hennes arkiv att visas i Ájtte och Sametingets biblioteket som finns i Ájabyggnade.

The artist Katarina Pirak Sikku has now donated her archive to the AIDA project in Sweden. Àjtte museum is grateful for the donation. Under Jokkmokk´s market 1-3 February 2018, a selection of her archives will be on display in Ájtte´s and Sámetinget´s library located in Ája.

Katarina Pirak Sikku
 
Artist Katarina Pirak Sikku in her studio.torstai 7. joulukuuta 2017

Students of the Sami University of Applied Sciences visited the Sami archivesInka Kangasniemi is showing the archives 
of the Finnish Sami Artists Association
Duodje- ja digitála muitalusat -course is in progress right now in the Sami university of applied sciences in Kautokeino, Norway. The course is part of the AIDA project and during the course the participants learn about the importance of documentations of one’s own work processes.  The course also includes two excursions - one to Jokkmokk, Sweden, and the other to Inari, Finland.


The students of Duodje- ja digitála muitalusat course visited Inari on 21-24th of November. While in Inari the students also visited the Sámi archives. Inka Kangasniemi, a designer and

torstai 12. lokakuuta 2017

Pirta-lehti 3/2017

Kalevalaisten naisten liiton julkaisema Pirta-lehti haastatteli saamelaista raanuntekijä Ritva Tammelaa hänen isoisänsä mukaan nimetystä raanusta.

AIDA-hankkeen myötä Saamelaisarkistoon Tammelan luovuttama arkisto sisälsi hänen opinnäytetyönsä, joka käsitteli raanuja.

 http://www.kalevalaistennaistenliitto.fi/pirta-lehti/